Regulamin

REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (QLLOE Sp. z o.o., ul. Szeligiewicza 20/7, 40-074 Katowice) W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

 1. Sklep znajdujący się pod adresem www.qlloe.com jest prowadzony przez firmę: QLLOE Sp. z o.o.
  ul. Szeligiewicza 20/7, 40-074 Katowice
  NIP: 9542780803, Regon: 368014422

  Konto bankowe: Net Bank 55 2530 0008 2008 1018 5909 0001
  dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem sytuacji skutkujących czasowym brakiem dostępności do serwisu www.qlloe.com, co do których Sprzedający obliguje się do niezwłocznego ich usunięcia I przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sklepu.
 4. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem bezpośrednim na konto Sprzedającego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta na wskazanym powyżej koncie Sprzedającego lub koncie klienta Transferuj.pl.
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura vat/paragon) jest wysyłany wybranym w formularzu zamówienia przez Klienta sposobem dostawy na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 7. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokona zwrotu pieniędzy (pomniejszonych o koszt dostawy) na konto Klienta, w czasie do 10 dni roboczych.
 8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) lub opcjonalnie w euro (EU) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce “Dostawa”.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 

 11. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 12. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce “Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 13. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.qlloe.com, należy je wszystkie wyłączyć.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedającycm, rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl